Kickxia sieberi (Reichenb.) Dorfl. Kickxia spuria (L.) Dumort. Kitaibelia balansae Boiss.