Chenopodiaceae
Chenopodium

Chenopodium vulvaria L.